LBHK Thiên Môn: Những lưu ý quan trọng

07-07-2011

- Thông tin liên quan đến mã thẻ Lệnh Bài Hoàng Kim Thiên Môn

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến mã thẻ Lệnh Bài Hoàng Kim Thiên Môn, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • Hoạt động Sứ giả võ lâm ghé thăm và tặng thẻ LBHK tại các phòng máy đã chính thức kết thúc vào ngày 30/06/2011 vừa qua.
  • Lưu ý đối với các thẻ LBHK Thiên Môn có mã bắt đầu với các ký hiệu CNR ...:
    • Những mã thẻ nào đã được nhập từ trước ngày 07/07 thì vẫn nhận thưởng trong game bình thường.
    • Sau 10h00 thứ Năm - ngày 07/07/2011, mã LBHK có ký hiệu CNR ... sẽ không còn hiệu lực.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Lưu ý

  • Các mã thẻ LBHK mua từ websitetrong game vẫn sử dụng bình thường.
  • Mã thẻ nhận ở Phòng Máy Thân Thiện bắt đầu với ký hiệu MKT... vẫn sử dụng bình thường.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ gần xa được biết.