Lỗi chiêu thức Tĩnh Dạ Tư của Nga My Tục Gia

13-01-2012

Hiện tại Bổn Trang phát hiện có lỗi phát sinh đang xảy ra cho nhân vật thuộc hệ phái Nga My Tục Gia, đó là: Khi đồng đạo đưa chuột vào bất cứ biểu tượng nào của chiêu thức Tĩnh Dạ Tư sẽ bị thoát khỏi cửa số game ngay lập tức.

Vì vậy, Bổn Trang khuyến cáo quý nhân sĩ không nên đưa chuột vào bất cứ biểu tượng hiển thị nào của Tĩnh Dạ Tư để tránh làm ảnh hưởng đến đường bôn tẩu.

Võ Lâm II

Không nên đưa chuột vào bất cứ vị trí nào hiển thị Tĩnh Dạ Tư  

Lỗi này sẽ được Bổn Trang khắc phục trong thời gian sớm nhất, nay xin thông báo đến quý nhân sĩ võ lâm gần xa.