Lỗi hệ thống nhiệm vụ Thương Hội

15-09-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến nhiệm vụ Thương Hội, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • Nhiệm vụ Thương Hội hiện đang xuất hiện một số lỗi ngoài ý muốn nên trong thời gian này, quý nhân sĩ sẽ gặp trở ngại khi tham gia nhiệm vụ Thương Hội.
  • Bổn Trang đang tiến hành khắc phục những phát sinh này, rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện trên.

Thông tin mới về nhiệm vụ Thương Hội sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II trong thời gian sớm nhất, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.