Lưu ý khi đặt tên Bang hội tại hai máy chủ mới

18-10-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Đúng 10h00 ngày 21/10/2013, hai máy chủ mới Dương Gia TướngVõ Đang Sơn sẽ chính thức khai mở. Liên quan đến quá trình đặt tên Bang hội, cũng như tham gia hoạt động Đua Top Cống Hiến Bang tại hai máy chủ này, Bổn Trang xin gửi đến chư vị nhân sĩ những lưu ý quan trọng sau:

  • Những ký tự có thể dùng để đặt tên Bang hội:
    • Các ký tự in hoa từ A đến Z (A,B,C….,Z) hoặc in thường từ a đến z (a,b,c,...,z).
    • Các chữ số từ 0 đến 9 (0,1,2,….,9).
    • Các ký tự có dấu tiếng Việt: áàảãạ ăắằẳẵặ âấầẩẫậ éèẻẽẹ êếềểễệ óòỏõọ ôốồổỗộ ơớờởỡợ úùủũụ ưứừửữự íìỉĩị ýỳỷỹỵ Đđ.
    • Dấu gạch dưới (_).
  • Những tên Bang hội có ký tự không nằm trong danh sách trên sẽ không tham gia được hoạt động Đua Top Cống Hiến Bang tại Dương Gia Tướng và Võ Đang Sơn.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ gần xa kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ sẽ có những phút giây bôn tẩu giang hồ thật vui vẻ và hào hứng tại máy chủ Dương Gia Tướng, Võ Đang Sơn sắp ra mắt.