Lưu ý khi học kỹ năng Bạn Đồng Hành

11-10-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, Bổn Trang xin gửi đến nhân sĩ lưu ý quan trọng liên quan đến quá trình học kỹ năng Bạn Đồng Hành. Chi tiết như sau:

  • Học kỹ năng Bạn Đồng Hành có xác suất thành công hoặc thất bại.
  • Nếu học thành công, kỹ năng mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 4 ô kỹ năng của Bạn Đồng Hành.
    • Nếu kỹ năng mới xuất hiện ở ô đã được học thì kỹ năng cũ sẽ mất đi và thay bằng kỹ năng mới.
    • Nếu kỹ năng mới xuất hiện ở ô còn trống (chưa học) thì Bạn Đồng Hành sẽ có thêm 1 kỹ năng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ học kỹ năng Bạn Đồng Hành thành công.