Lưu ý trong quá trình chuyển server

30-05-2011

- Lưu ý trong quá trình chuyển server

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến việc đặt tên nhân vật trong quá trình chuyển server, Bổn Trang xin nhắc lại như sau: Tên nhân vật phải từ 6 ký tự trở lên, không nên đặt tên có dấu.

Bổn Trang Sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp khiếu nại nào liên quan đến việc làm sai quy tắc như đã quy định.

Bay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ nắm bắt thông tin kịp thời và vui lòng tuân theo quy định để việc chuyển server và đường hành tẩu của đồng đạo được thuận lợi.