Mở Tài Nguyên Chiến tầm thấp cấp 59 PK theo bang hội

15-04-2022

Nhằm tạo ra thêm nhiều sân chơi, giúp các nhân sĩ tầm thấp cấp 59 chưa chuyển sinh thêm chỗ giao lưu võ thuật, thi đấu với nhau, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ khai mở bản đồ tài nguyên chiến tầm thấp cấp 59 chưa chuyển sinh PK theo bang hội. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & NPC liên quan

 • Thời gian bắt đầu: 16/04/2022.
Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Phiêu kỵ tướng quân Quách Quân
(179/179 Đại Lý)

 • Chức năng: Báo danh vào bản đồ Tài Nguyên Chiến tầm thấp cấp 59 PK Bang Hội.
 • Bổ sung thêm các dòng chọn:
  • Ta muốn vào tài nguyên chiến cấp 59 PK Bang Hội.
   • Ta muốn vào phe khiêu chiến bang hội.
   • Ta muốn vào phe tiếp nhận khiêu chiến bang hội.
  • Ta muốn đăng ký khiêu chiến bang hội.
  • Ta muốn đăng ký tiếp nhận khiêu chiến bang hội.
  • Xem bang hội khiêu chiến và tiếp nhận khiêu chiến hôm nay.

Điều kiện, Cách báo danh & Thi Đấu

Điều kiện
 • Chỉ nhân vật cấp 59 chưa chuyển sinh đã gia nhập bang mới có thể đăng ký và tham gia được.
 • Riêng hệ phái Nga Mi Kiếm nhân vật trên cấp 59 mà ở trong bang khiêu chiến hoặc tiếp nhận khiêu chiến vẫn có thể vào bản đồ Tài Nguyên Chiến tham gia thi đấu.
 • Thời gian đăng ký khiêu chiến và tiếp nhận khiêu chiến bang hội: 08h00 - 19h15 hằng ngày.
 • Thời gian thi đấu chính thức: 19h30 - 22h30.
Cách báo danh
 • Bang Khiêu Chiến Bang Hội
  • Thời gian đăng ký khiêu chiến bang hội: 08h00 - 19h15 hằng ngày.
  • Chỉ Bang chủ, Phó Bang và trưởng lão mới có thể đăng ký khiêu chiến cho các thành viên trong bang vào bản đồ Tài Nguyên Chiến cấp 59.
  • Khi đăng ký thành công thì Toàn bộ thành viên trong Bang có đẳng cấp 59 mới có thể vào tài nguyên chiến.
  • Bang Khiêu chiến mặc định sẽ vào Phe Tống trong tài nguyên chiến.
  • Phí đăng ký khiêu chiến: 1000 xu vật phẩm.
 • Bang Tiếp Nhận Khiêu Chiến Bang Hội
  • Thời gian đăng ký tiếp nhận khiêu chiến bang hội: 08h00 - 19h15 hằng ngày.
  • Chỉ Bang chủ, Phó Bang và trưởng lão mới có thể đăng ký tiếp nhận khiêu chiến bang hội cho các thành viên trong bang vào bản đồ Tài Nguyên Chiến cấp 59.
  • Khi đăng ký thành công thì toàn bộ thành viên trong Bang có đẳng cấp 59 mới có thể vào tài nguyên chiến.
  • Bang tiếp nhận khiêu chiến bang hội mặc định sẽ vào Phe Liêu trong tài nguyên chiến.
  • Phí đăng ký tiếp nhận khiêu chiến: 1000 xu vật phẩm.
Thi đấu và thời gian thi đấu
 • Mỗi ngày chỉ tiếp nhận 2 bang tham gia thi đấu: bang khiêu chiến và bang tiếp nhận khiêu chiến. Nếu có 2 bang đăng ký rồi thì không tiếp nhận nữa, qua ngày reset lại từ đầu.
 • Thời gian 2 bang đăng ký khiêu chiến và tiếp nhận khiêu chiến: 08h00 - 19h15 hằng ngày.
 • Thời gian thi đấu chính thức: 19h30 - 22h30.

Chi tiết bản đồ Tài Nguyên Chiến tầm thấp cấp 59 PK theo Bang Hội

 • Bản đồ Tài Nguyên Chiến tầm thấp cấp 59 PK theo bang hội sẽ giống như bản đồ Tài Nguyên Chiến bình thường.
 • Bang khiêu chiến mặc định là Phe Tống.
 • Bang tiếp nhận khiêu chiến mặc định là Phe Liêu.
 • Riêng hệ phái Nga Mi Kiếm nhân vật trên cấp 59 mà ở trong bang khiêu chiến hoặc tiếp nhận khiêu chiến vẫn có thể vào bản đồ Tài Nguyên Chiến tham gia thi đấu.
 • Phí vào tài nguyên chiến: 2 Vàng.
 • Khi nhân vật báo danh vào Tài Nguyên Chiến thành công, khi bị tiêu diệt sẽ được quay trở lại khu báo danh Phe Tống hoặc Phe Liêu, không bị thoát ra ngoài.
 • Trong bản đồ Tài Nguyên Chiến cấp 59 PK theo bang hội chỉ có thể PK với nhau chứ không có nhiệm vụ đào tài nguyên chiến.

Vo Lam II
Bản đồ tài nguyên chiến tầm thấp cấp 59 PK theo bang hội