Mở bán Ngũ Sắc Chi Tinh tại Đại Sứ Hoạt Động

01-02-2023

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm tạo thêm điều kiện giúp nhân sĩ giang hồ tham gia các hoạt động một cách dễ dàng hơn, Võ Lâm Truyền Kỳ 2 sẽ mở mở bán vật phẩm Ngũ Sắc Chi Tinh tại NPC Đại Sứ Hoạt Động từ ngày 02/02/2023. Chi tiết như sau:

 • Thời gian mở bán: Từ ngày 02/02/2023
 • Thời gian ngừng bán: 24h00 ngày 15/02/2023
 • NPC bày bán: Đại Sứ Hoạt Động tại các thành thị.

 • Các dòng chọn mua Ngũ Sắc Chi Tinh:
  • Ta muốn mua 10 Ngũ Sắc Chi Tinh: Tiêu Hao 60 xu vật phẩm.
  • Ta muốn mua 100 Ngũ Sắc Chi Tinh: Tiêu Hao 600 xu vật phẩm.
  • Ta muốn mua 10 Ngũ Sắc Chi Tinh: Tiêu Hao 360 vàng.
  • Ta muốn mua 100 Ngũ Sắc Chi Tinh: Tiêu Hao 3600 vàng.
 • Lưu ý:
  • Số lượng mua là không giới hạn.
  • Ngũ Sắc Chi Tinh nhận được là không khóa.

Nay Bổn Trang kính báo đến quý nhân sĩ gần xa để chư vị kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng đạt được thành tựu tuyệt đỉnh võ học, chinh phục thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.