Mở chức năng mới tại Duy Long

05-09-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Liên quan đến máy chủ mới Duy Long, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • Bắt đầu từ sau bảo trì thứ Năm - ngày 08/09/2011, máy chủ Duy Long chính thức mở các chức năng: Lập Bang Hội, Kết Hôn, Chuyển đổi và bảo lưu công trạng.
  • Cũng bắt đầu từ hôm nay - ngày 05/09/2011, quý nhân sĩ đang bôn tẩu tại Duy Long có thể đăng ký chuyển serverđến các máy chủ khác.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Việc ra mắt các chức năng của Duy Long có chậm hơn so với dự kiến ban đầu, tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, Bổn Trang cũng đã hoàn thiện các cập nhật một cách tốt nhất để hỗ trợ đường hành tẩu của đồng đạo võ lâm.

Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng thế giới VLTK II.