Mở cửa hàng ưu đãi đến hết ngày 31/05

19-05-2023

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Nhằm mang lại nhiều niềm vui cho quý nhân sĩ, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ bổ sung thêm nhiều vật phẩm mới tại Cửa Hàng Ưu Đãi tháng 05/2023 giúp nhân sĩ dễ dàng nâng cao sức mạnh, đương đầu các thử thách mới trên đường hành tẩu. 

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 06/05/2023.
 • Thời gian kết thúc: 24h00 ngày 31/05/2023.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Thương Nhân
Bảo Rương

 • Vị trí: Ở giữa tất cả các thành thị
 • Chức năng: Thêm công thức mua vật phẩm ưu đãi
  • Thiên Cang Lệnh
  • Thiên Môn Kim Lệnh
  • Túi Đá Quý cấp 7
  • Điểm Tinh Ngọc Nhỏ
  • Tụ Linh Quyết
  • Linh Thạch Khóa (1 - 6)

Cửa hàng ưu đãi

Vật phẩm muaNguyên liệu tiêu hao
1 Thiên Cang Lệnh5.500 vàng
1 Thiên Môn Kim Lệnh5.500 vàng
1 Túi Đá Quý cấp 72.500 vàng
1 Túi Đá Quý cấp 7500 Xu Vật Phẩm
1 Điểm Tinh Ngọc Nhỏ3 Thiên Cang Lệnh + 2 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Tụ Linh Quyết80 Xu Vật Phẩm
1 Linh Thạch Khóa (1)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (2)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (3)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (4)1.200 vàng
1 Linh Thạch Khóa (5)1.000 vàng
1 Linh Thạch Khóa (6)1.500 vàng

Lưu ý

 • Số lượng mua không giới hạn.
 • Thiên Cang Lệnh, Thiên Môn Kim Lệnh và Túi Đá Quý cấp 7 mua được sẽ khóa.
 • Tụ Linh Quyết và Linh Thạch Khóa nhận được có thể giao dịch.
 • Điểm Tinh Ngọc Nhỏ nhận được là khóa.