Mở hoạt động nộp Bát Nhã Chứng Thư từ 07/01

04-01-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Theo thông tin ban đầu thì sau bảo trì ngày 06/01/2012, hoạt động nộp Bát Nhã Chứng Thư sẽ tạm ngưng để nâng cấp phần thưởng, tuy nhiên, để hỗ trợ đường hành tẩu của đồng đạo thuận tiện hơn, Bổn Trang quyết định:

Mở hoạt động nộp Bát Nhã Chứng Thư từ sau bảo trì ngày 07/01/2012 với phần thưởng mới hoàn toàn(chi tiết phần thưởng sẽ được cập nhật vào sáng ngày 05/01/2012).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quý nhân sĩ vui lòng lưu ý: Điểm tích lũy trước bảo trì ngày 07/01/2012 của nhân vật sẽ bị xóa hoàn toàn. Thân chúc quý nhân sĩ lại sẽ có những niềm vui cùng hoạt động Nộp Bát Nhã Chứng Thư.