Mở lại chức năng nâng cấp độ vũ khí

05-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nhằm giúp đồng đạo có thêm những sự lựa chọn tốt nhất trong việc "tôi luyện" vũ khí của mình có được sức mạnh tấn công, phòng thủ vượt trội, Bổn Trang quyết định mở lại chức năng nâng cấp cấp độ vũ khí tại Học Trò Thợ Rèn Lưu kể từ sau bảo trì ngày 06/04/2013. Và để quý đồng đạo tiện theo dõi, Bổn Trang xin đưa lại các thông tin cần biết về chức năng này cụ thể như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 06/04/2013.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 18/04/2013.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm IIHọc Trò Thợ Rèn Lưu
Tương Dương - 176/182

Bổ sung dòng chọn: Nâng cấp phổ thông

    • Nâng cấp cấp độ vũ khí từ 76 lên 86 (tiêu hao 01 vũ khí 76 +14 trở lên + 299 Thiên Thạch + 199 Mảnh Thiên Thạch + 79 Thiên Thạch Tinh Thạch). Nhận được 01 vũ khí cấp 86 +0, giữ nguyên thuộc tính trang bị của cấp 76 đem đi nâng cấp.
    • Nâng cấp cấp độ vũ khí từ 86 lên 96 (tiêu hao 01 vũ khí 86 +14 trở lên, 399 Thiên Thạch, 299 Mảnh Thiên Thạch, 99 Thiên Thạch Tinh Thạch). Nhận được 01 vũ khí cấp 96 +0, giữ nguyên thuộc tính trang bị của cấp 86 đem đi nâng cấp.

Hướng dẫn cách nâng cấp

 • Giao diện chức năng nâng cấp cấp độ vũ khí:
 • Võ Lâm II

 • Nâng cấp vũ khí 76 thành vũ khí 86: Tiêu hao 01 vũ khí 76 +14 trở lên + 299 Thiên Thạch + 199 Mảnh Thiên Thạch + 79 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • Võ Lâm II

 • Nâng cấp vũ khí 86 thành vũ khí 96: Tiêu hao 01 vũ khí 86 +14 trở lên, 399 Thiên Thạch, 299 Mảnh Thiên Thạch, 99 Thiên Thạch Tinh Thạch.

Võ Lâm II

Lưu ý

 • Tỷ lệ thành công là 100%.
 • Hiệu quả Đại Định Hồn và Định Hồn sẽ bị mất sau khi nâng cấp thành công.
 • Vũ khí ép Linh Thạch không thể nâng cấp
 • Một số thuộc tính sau có tỉ lệ bị giảm sau khi đem nâng cấp:
   • Bỏ qua phòng ngự đối phương: 13%, 16%, 19%, 22%.
   • Hủy sinh lực đối phương: 25%, 30%, 35%.
   • Hủy nguyên khí đối phương: 25%, 30%, 35%.
   • Nội lực đối phương tiêu hao: 8%, 10%, 12%, 14%.
   • Khiến đối phương bỏ chạy: 11%, 14%, 17%, 20%.

Nay kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu thuận lợi, sớm hoàn thành bá nghiệp.