Mở lại công thức nâng cấp Tử Quang Viêm Đế lên Viêm Đế

21-02-2012

Giữa tháng 11/2011, Bổn Trang đã mở công thức nâng cấp Tử Quang Viêm Đế thành Viêm Đế, việc này đã mang đến cho đồng đạo niềm vui khi có thêm cơ hội để sở hữu loại trang bị khá quý hiếm này. Tuy nhiên, động thái đóng công thức này vào đầu tháng 12/2011 đã khiến không ít nhân sĩ nuối tiếc vì thời gian quá ngắn, chưa đủ điều kiện để có được một trang bị ưng ý.

Chính vì vậy, để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi khi hành tẩu giang hồ của đồng đạo, Bổn Trang quyết định mở lại tính năng nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế lên Viêm Đế từ sau bảo trì ngày 24/02/2012.

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 24/02/2012.
  • Kết thúc: Hết ngày 11/03/2012.

Nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế lên Viêm Đế

Nguyên liệuTrường hợpGhi chú
01 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Khôi (+7 trở lên)Thất bạiMất 1 Nữ Oa + 100 Vàng hoặc mất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Khôi +7
01 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Giáp (+7 trở lên)Thất bạiMất 1 Nữ Oa +100 Vàng hoặc mất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Giáp +7
01 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Trang (+7 trở lên)Thất bạiMất 1 Nữ Oa + 100 Vàng hoặc mất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Trang +7

Lưu ý

  • Hiệu quả Định Hồn mất đi sau khi nâng cấp thành công.
  • Các trang bị sau khi nâng cấp thành công sẽ trở về +7.
  • Các trang bị khi mang đi nâng cấp phải từ +7 trở lên.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc cho đường hành tẩu của quý nhân sĩ được thuận lợi.