Mở rộng thời gian đăng ký Côn Lôn Xuất Sư

01-08-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Theo như thông báo tại bản tin trước, thời gian đăng ký đợt 02 của giải đấu Côn Lôn Xuất Sư sẽ khép lại vào ngày 01/08/2013. Nhưng trước sự ủng hộ nhiệt tình mà quý đồng đạo đã dành cho giải đấu, Bổn Trang quyết định mở rộng thời gian đăng ký đợt 02 đến ngày 06/08/2013. Thông tin chi tiết như sau:

  • Bắt đầu đợt đăng ký mở rộng: Từ sau bảo trì ngày 01/08/2013.
  • Kết thúc đợt đăng ký mở rộng: 24h00 ngày 06/08/2013.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý đồng đạo gần xa kịp thời đăng ký tham gia giải đấu. Thân chúc chư vị đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường bôn tẩu thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.