Mở rộng thời gian hỗ trợ lỗi Trấn Phái

03-05-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Liên quan đến việc giải quyết lỗi kỹ năng Trấn Phái đã đưa trước đó, Bổn Trang xin gửi đến quý đồng đạo thông tin mở rộng thời gian hỗ trợ, cụ thể như sau:

  • Thời gian mở lại dòng chọn hỗ trợ tại NPC Bạch Tiên Sinh: Sau bảo trì ngày 04/05/2013.
  • Thời gian đóng: 23h59 ngày 11/05/2013.
  • Điều kiện để phục hồi gồm: Nhân vật đã gia nhập môn phái, đạt cấp độ từ Chuyển Sinh 04 trở lên và không được trang bị phó Mật tịch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa để kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu thuận lợi và gặp nhiều may mắn.