Một số cập nhật trong tuần thứ nhất của tháng 01/2012

03-01-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Mỗi tuần, thế giới VLTK II luôn có những cập nhật đối với các tính năng, hoạt động hoặc các sự kiện trong game để tăng thêm phần hấp dẫn của môi trường game VLTK II. Trong tuần này (từ ngày 02/01 đến 08/01/2012), Bổn Trang sẽ có các cập nhật mới như sau:

  • Tạm ngưng nộp Bát Nhã Chứng Thư từ sau bảo trì ngày 06/01/2012, xem chi tiết thông báo tại đây.
  • Những điều chỉnh về Tống Liêu Tài Nguyên Chiến, xem chi tiết tại đây.
  • Thêm một số chức năng tại NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông, xem chi tiết tại đây.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Những thông tin chi tiết về các cập nhật cũng như các thông báo mới sẽ được Bổn Trang đăng tải tại trang chủ VLTK II, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.