Một số cập nhật từ sau bảo trì ngày 04/07

01-07-2016

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Để trò chơi ngày càng hấp dẫn hơn, Ban Điều Hành sẽ tiến hành cập nhật và điều chỉnh một số chức năng dựa theo ý kiến góp ý của Quý nhân sĩ. Dưới đây là một số thay đổi mà nhân sĩ Võ Lâm II sẽ được trải nghiệm sau bảo trì ngày 04/07/2016.

  • Vật phẩm Linh Khi Rực Rỡ khi mua từ ngự các có thể giao dịch.
  • Tăng thêm sinh lực tất cả Tiêu Xa trong tính năng Vận Tiêu thế lực 3 phe.
  • Thẻ Tháng nhận được khi mở Hộp Quà Thẻ Tháng có thể giao dịch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hy vọng rằng, với những thay đổi nhỏ này sẽ giúp cho con đường hành hiệp trượng nghĩa của Quý nhân sĩ Võ Lâm II trở nên thuận lợi và hấp dẫn hơn.

Nay kính báo,