Một số điều chỉnh mới từ ngày 21/02

20-02-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Ngày 21/02/2014, bản cập nhật mới với nhiều tính năng, trang bị hấp dẫn sẽ chính thức "cập bến" Võ Lâm Truyền Kỳ II. Bên cạnh đó, để đem những trải nghiệm về thế giới kiếm hiệp đến với nhân sĩ giang hồ, từ sau bảo trì ngày 21/02/2014, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật một số nội dung:

 • Tạm đóng chiến trường Chân Ma, Thông Thiên Huyễn Cảnh.
 • Lương Sơn Bạc: Tăng phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ và vượt ải.
 • Địa Huyền Cung: Thêm mới nhiệm vụ mỗi ngày, tăng phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm khi vượt ải.
 • Vạn Kiếm Trũng: Tăng phần thưởng kinh nghiệm vượt ải và thêm Rương Tinh Lực khi vượt ải thành công.
 • Chiến trường Thiên Môn Trận: Tăng phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm.
 • Chiến trường Tống Liêu: Cập nhật mới khi nhân vật bị đánh bại nhiều muốn tiếp tục ra chiến trường phải hoàn thành nhiệm vụ của NPC giao hoặc tiêu hao 2 Vàng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Thêm mới Cửa hàng Huy Chương Dũng Sĩ và Huy Chương Anh Hùng (nhấp chuột phải vào vật phẩm sẽ hiện ra cửa hàng).
 • Có thể dùng Tẩy Tâm Thạch cấp 4 và Luyện Lô Thiết cấp 4 để tẩy luyện trang bị Kim Xà cấp 4.
 • Nguồn ra Tẩy Tâm Thạch 4 và Luyện Lô Thiết cấp 4 :
  • Khi mở Tẩy Tâm Thạch Khoáng (tiêu hao 1 Bí Ngân Toản), Luyện Lô Thiết Khoáng (tiêu hao 1 Bí Ngân Chùy ) sẽ có cơ hội nhận được Tẩy Tâm Thạch và Luyện Lô Thiết cấp 1, 2, 3, 4.
  • 4 Luyện Lô Thiết cấp 3 + 3 Băng Tinh Thạch = 1 Luyện Lô Thiết cấp 4.
  • 4 Tẩy Tâm Thạch cấp 3 + 3 Băng Tinh Thạch = 1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Một số cập nhật mới ngày 21/02/2014

Mọi thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ II, đồng đạo vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ theo đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nay kính báo,