Nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế thành trang bị Viêm Đế

16-11-2011

Cũng trong thời gian này, Bổn Trang sẽ cho ra mắt công thức nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế thành trang bị Viêm Đế. Tuy nhiên, thời gian cho việc nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế có giới hạn, quý nhân sĩ võ lâm hãy nhanh chân để có cơ hội sở hữu cho mình một bộ trang bị ưng ý để phiêu bạt chốn võ lâm giang hồ.

Thời gian

  • Bắt đầu: Áp dụng sau bảo trì ngày 18/11/2011.
  • Kết thúc: Sau bảo trì ngày 01/12/2011.

Nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế lên Viêm Đế

Nguyên liệuTrường hợpGhi chú
1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Khôi (+8 trở lên)Thất bại Mất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Mất 1 Nữ Oa +100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Khôi +7
1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Giáp (+8 trở lên)Thất bạiMất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Mất 1 Nữ Oa +100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Giáp +7
1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 1 Nữ Oa Tinh Thạch + 100 Vàng + Tử Quang Viêm Đế Trang (+8 trở lên)Thất bại Mất 1 Tử Kim Hồng Bao (có 360 Vàng) + 100 Vàng
Mất 1 Nữ Oa +100 Vàng
Thành côngNhận được: 1 Viêm Đế Trang +7

Lưu ý

  • Nhân vật phải có công trạng từ 150.000 trở lên mới có thể tham gia tính năng nâng cấp này.
  • Trang bị sau khi nâng cấp thành công có thể giao dịch được.
  • Hiệu quả Định Hồn mất đi sau khi nâng cấp thành công.
  • Các trang bị sau khi nâng cấp thành công sẽ trở về +7. Ví dụ: Trang bị mang đi nâng cấp là +13 và sau khi nâng cấp thành công sẽ nhận trang bị +7.
  • Các trang bị khi mang đi nâng cấp phải +8 trở lên.