Ngoại trang Uẩn Linh: Mở lại dòng chọn rút thuộc tính

02-08-2012

Hệ thống ngoại trang Uẩn Linh luôn thu hút được sự quan tâm của nhân sĩ võ lâm. Với mong muốn giúp cho hành trình bôn tẩu giang hồ của nhân sĩ được dễ dàng và thuận lợi, Bổn Trang quyết định mở lại dòng chọn rút thuộc tính Uẩn Linh trên ngoại trang bắt đầu từ sau bảo trì ngày 03/08/2012, cụ thể như sau:

NPC liên quanNội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Quang Chân Nhân

  • Vị trí: Phượng Tường - 204/199.
  • Chức năng: Mở lại dòng chọn rút thuộc tính Uẩn Linh (tiêu hao 1.500 Xu vật phẩm).

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ có nhiều niềm vui với Võ Lâm Truyền Kỳ II.