Ngự Các cập nhật thêm vật phẩm Bổ Kim Thạch

08-06-2016


Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Cùng với sự trở lại của sự kiện Thiên Tầm Tháp, kể từ ngày 09/06/2016, Ngự Các sẽ tiến hành bổ sung 2 vật phẩm mới: Bổ Kim Thạch (bao lớn) và Bổ Kim Thạch (bao nhỏ). Chi tiết như sau:

 • Thời gian mở bán: Từ sau bảo trì ngày 09/06/2016.
 • Thời gian ngừng bán: 24h00 ngày 30/06/2016.
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vật phẩm: Bổ Kim Thạch bao lớn.
 • Nơi bán: Lạc Viên (trang 3).
 • Giá bán: 275 Xu.
 • Chức năng: Mở ra sẽ nhận được 50 Bổ Kim Thạch.
 • Hạn dùng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vật phẩm: Bổ Kim Thạch bao nhỏ.
 • Nơi bán: Lạc Viên (trang 3).
 • Giá bán: 55 Xu.
 • Chức năng: Mở ra sẽ nhận được 10 Bổ Kim Thạch.
 • Hạn dùng: 30 ngày.

Nay Bổn Trang kính báo đến quý nhân sĩ gần xa để chư vị kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng thành tựu tuyệt đỉnh võ học, chinh phục thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.