Ngự Các cập nhật vật phẩm Bổ Kim Thạch

23-02-2017

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Cùng với sự trở lại của sự kiện Thiên Tầm Tháp, Ngự Các sẽ mở cửa giao dịch vật phẩm Bổ Kim Thạch từ ngày 24/02/2017. Chi tiết như sau:

  • Thời gian mở bán: Từ ngày 24/02/2017.
  • Thời gian ngừng bán: Sau bảo trì 08/03/2017.
Vật phẩm bán mới
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bổ Kim Thạch bao lớn
  • Nơi bán: Ngự Các - Bảo Đường trang 2.
  • Giá bán: 250 Xu.
  • Chức năng: Mở nhận được 50 Bổ Kim Thạch (không khóa).
  • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bổ Kim Thạch bao nhỏ
  • Nơi bán: Ngự Các - Bảo Đường trang 2.
  • Giá bán: 50 Xu.
  • Chức năng: Mở ra sẽ nhận được 10 Bổ Kim Thạch (không khóa).
  • Hạn sử dụng: 30 ngày.

Nay Bổn Trang kính báo đến quý nhân sĩ gần xa để chư vị kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng đạt được thành tựu tuyệt đỉnh võ học, chinh phục thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.