Ngự Các cập nhật vật phẩm Bổ Kim Thạch

23-10-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Cùng với sự trở lại của sự kiện Thiên Tầm Tháp, kể từ ngày 24/10/2013, Ngự Các sẽ mở cửa giao dịch 2 vật phẩm: Bổ Kim Thạch (bao lớn)Bổ Kim Thạch (bao nhỏ). Chi tiết như sau:

  • Thời gian mở bán: Từ sau bảo trì ngày 24/10/2013.
  • Thời gian ngừng bán: Sau bảo trì 07/11/2013.
Vật phẩm bán mới
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bổ Kim Thạch bao lớn
Giá: 500 Xu
  • Nơi bán: Ngự Các - Lạc Viên.
  • Chức năng: Mở ra sẽ nhận được 50 Bổ Kim Thạch.
  • Hạn sử dụng: 15 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bổ Kim Thạch bao nhỏ
Giá: 100 Xu
  • Nơi bán: Ngự Các - Lạc Viên.
  • Chức năng: Mở ra sẽ nhận được 10 Bổ Kim Thạch.
  • Hạn sử dụng: 15 ngày.

Nay Bổn Trang kính báo đến quý nhân sĩ gần xa để chư vị kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng thành tựu tuyệt đỉnh võ học, chinh phục thế giới Võ LâmTruyền Kỳ II.