Ngự Các ngày 01/07

30-06-2011

- Ngừng bán các loại thú cưỡi

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì ngày mai - thứ Sáu - 01/07/2011, Ngự Các sẽ có cập nhật như sau: Ngừng bán các loại thú cưỡi Kim Mao Ngưu Bảo Bảo, Báo Vàng Bảo Bảo, Kim Kỳ Lân Bảo Bảo và Hoàng Hổ Bảo Bảo.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chỉ còn một ngày bán duy nhất tại Ngự Các, đồng đạo hãy nhanh tay mua ngay thú cưỡi đặc biệt này để ngao du sơn thủy trong chốn VLTK II.