Ngự Các tạm ngưng bán một số vật phẩm từ 18/07

18-07-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để phù hợp với tình trạng phát triển của trò chơi trong giai đoạn hiện tại, Ngự Các sẽ tạm dừng bán một số vật phẩm có trong danh sách bên dưới. Cụ thể như sau:

Thời gianNội dung
Từ sau bảo trì ngày 18/07/2014
  • Ngự Các tạm ngưng bán các vật phẩm:
Cường Hoá Phù 12Ma Đao Thạch cấp 1
Cường Hoá Phù 13Ma Đao Thạch cấp 2
Cường Hoá Phù 14Ma Đao Thạch cấp 3
Cường Hoá Phù 15--
  • Lưu ý: Thời gian mở lại sẽ thông báo trong các bản tin sau.

Nay xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Ngoài ra, trong ngày 21/07/2014, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành cập nhật phiên bản Hào Kiệt Lôi Tranh, thân mời nhân sĩ cùng tham gia trải nghiệm để có cơ hội nhận được vô số phần thưởng hấp dẫn như: Điện thoại, máy tính bảng,...