Ngự Các với cập nhật mới đón Thiên Sư Xuất Trận

14-06-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Bên cạnh những nét đổi mới đầy hấp dẫn, phiên bản Thiên Sư Xuất Trận còn mang đến thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II nhiều vật phẩm bí ẩn, lần đầu tiên xuất hiện tại Ngự Các. Không những mang nhiều lợi ích, những vật phẩm này còn giúp đồng đạo dễ dàng chinh phục các tính năng mới như: Giao Nộp Thẻ Tự, Dưỡng Thành Trang Bị ... Thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi những cập nhật mới nhất từ Ngự Các, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/06/2013.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.

Nội dung

Đối với các vật phẩm Bí Ngân Toản, Thiết Tinh cấp 03, Bí Ngân Chùy, cấp 03 Tẩy Tâm Thạch, cấp 03 Luyện Lô Thiết, Linh Miêu Vận, Ma Thạch, khi đồng đạo mua với số lượng lớn thì cần có số ô trống trong hành trang nhiều hơn số lượng cần mua. Nếu đồng đạo cố tình mua khi không có đủ số ô trống cần thiết thì vẫn mất Xu mà không nhận được đầy đủ vật phẩm. Trong trường hợp này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết những khiếu nại liên quan.

Ví dụ: Khi đồng đạo muốn mua 05 Bí Ngân Toản thì số lượng ô trống trong hành trang phải lớn hơn 05. Nếu số lượng ô trống trong hành trang là 03 thì đồng đạo chỉ nhận được 04 Bí Ngân Toản (03 vật phẩm trong hành trang và 01 vật phẩm trên tay), nhưng vẫn tiêu hao 600 Xu cho 04 vật phẩm này (Bí Ngân Toản giá 120 Xu, 05 vật phẩm có giá 600 Xu).

Vật phẩmGiá bán (Xu)Hạn tồn tại (ngày)NhómTình trạngGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Túi Trang Bị Kim Xà

15015Lạc Viên PhườngBán mới

Nhận được 01 trang bị Áo choàng, Giày hoặc Huy Chương (ngẫu nhiên từ 01 sao đến 03 sao).

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thiết Tinh cấp 3
3015

Tăng cấp trang bị, Tăng thuộc dòng hiện, Mở khóa dòng ẩn (sử dụng trong tính năng Dưỡng Thành Trang Bị)

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bí Ngân Toản
12015

Mở ra ngẫu nhiên nhận được Tẩy Tâm Thạch cấp 01, 02 hoặc 03 (sử dụng trong tính năng Dưỡng Thành Trang Bị).

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bí Ngân Chùy
18015

Mở ra ngẫu nhiên nhận được Luyện Lô Thiết cấp 01, 02, 03 (sử dụng trong tính năng Dưỡng Thành Trang Bị).

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cấp 3 Tẩy Tâm Thạch
1.20030

Là nguyên liệu thay đổi thuộc tính dòng hiện của trang bị Áo Choàng, Giày và Huy Chương (sử dụng trong tính năng Dưỡng Thành Trang Bị).

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cấp 3 Luyện Lô Thiết
1.80030

Là nguyên liệu thay đổi thuộc tính dòng ẩn của trang bị Áo Choàng, Giày và Huy Chương (sử dụng trong tính năng Dưỡng Thành Trang Bị).

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Linh Miêu Vận
1015

Sử dụng để tham gia hoạt động chào mừng phiên bản mới – Thiên Sư Xuất Trận.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Túi Quà
0215

Vật phẩm mới của sự kiện Miền Yêu Thương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dịch Cân Đan
2.50030Thái Hoa Phường

Dùng để tẩy 01 mạch của tính năng Đả Thông Kinh Mạch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Mảnh Thiên Thạch
55030Lạc Viên PhườngDi chuyển

Di chuyển sang Cửu Huyền Cư và đặt nằm trên Bao Thiên Thạch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Định Hồn Thiên Thạch
18.000

Di chuyển sang Cửu Huyền Cư và đặt nằm dưới Thiên Thạch Linh Thạch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đại Định Hồn
30.000

Di chuyển sang Cửu Huyền Cư, và đặt nằm dưới Định Hồn Thiên Thạch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Tụ Nghĩa Lệnh nhỏ
200

Di chuyển xuống dưới cùng của Lạc Viên Phường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Tụ Nghĩa Lệnh lớn
1.000
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Thông Thiên Lệnh nhỏ
200
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bao Thông Thiên Lệnh lớn
1.000

Nay Bổn Trang xin thông báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có những giây phút giải trí thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II với phiên bản mới - Thiên Sư Xuất Trận.