Ngừng bán 04 loại thú cưỡi

21-02-2012

Những ngày du xuân cùng Kim Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Ngọc Kỳ Lân và Hỏa Kỳ Lân chắc hẳn đã để lại những khoảnh khắc đẹp trong lòng quý nhân sĩ. Cảm giác được cưỡi trên mình những thú cưỡi quý hiếm để phiêu bạt giang hồ cùng hảo hữu là phút giây hết sức tuyệt vời.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhằm mục đích chuẩn bị cho ra mắt thêm một số thú cưỡi trong thời gian tới, Bổn Trang quyết định chính thức ngưng bán các loại thú cưỡi kể trên từ sau bảo trì ngày 24/02/2012. Thời gian bán lại tại Ngự Các sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II, thân mời quý nhân sĩ cùng đón theo dõi.