Nguồn ra mới của mật tịch Sư môn 70 cao cấp

01-03-2012

Việc liên tục cập nhật các nguồn ra của mật tịch 70 cao cấp trong thời gian qua dường như đã làm nên một "chấn động" đáng kể trong giới võ lâm. Khát khao sở hữu một cuốn mật tịch "đỉnh" để hỗ trợ cho đường hành hiệp của mỗi nhân sĩ sẽ không bao giờ ngừng. Bổn Trang sẽ dần đáp ứng những ước muốn của đồng đạo với việc tạo thêm nguồn ra mới cho mật tịch Sư môn 70 cao cấp (ngẫu nhiên).

Cụ thể là từ sau bảo trì ngày 02/03 đến 24h00 ngày 11/03/2012, đồng đạo có thể đến gặp Nhà Sưu Tầm Mật Tịch tại Phượng Tường (220/195) để đổi ngẫu nhiên mật tịch 70 cao cấp với công thức mới: 05 Tu Chân Yếu Quyết + 02 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (có chứa 999 Vàng).

Võ Lâm II

Vật phẩm mới trong công thức đổi mật tịch 70 cao cấp ngẫu nhiên

Thêm nguồn ra mới, thêm cơ hội, Bổn Trang thân chúc quý đồng đạo sở hữu được cuốn mật tịch như ý để hỗ trợ đường hành hiệp thêm thuận lợi.

Thông tin chi tiết về nguồn ra mật tịch Sư môn 70 cao cấp ngẫu nhiên, quý đồng đạo vui lòng xem tại đây.