Nhắc lại lưu ý về việc tạm ngưng chuyển server

13-10-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Như thông tin đã đưa từ ngày 25/09/2011 thì BHTA 6 sẽ có nhiều thay đổi từ thể thức thi đấu đến cơ cấu giải thưởng, Bổn Trang sẽ cung cấp chi tiết trong thời gian sớm nhất, thân mời đồng đạo đón theo dõi.

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin nhắc lại như sau:

  • Thời gian tạm ngưng đăng ký chuyển server từ ngày 21/10/2011 đến 04/11/2011. Quý nhân sĩ lưu ý điều kiện này để đảm bảo việc nhập Quốc tịch, tham gia Bang Hội Tinh Anh 6 tại máy chủ mà mình mong muốn.
  • Thời gian nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ từ ngày 28/10/2011 đến 30/10/2011.

Nay thông báo để đồng đạo gần xa được rõ.