Nhanh chóng nhận Chiến Cuồng với công thức mới

19-03-2014

Kể từ ngày 20/03/2014, cơ hội sở hữu bộ trang bị Chiến Cuồng sẽ gần hơn bao giờ hết khi Võ Lâm Truyền Kỳ II bổ sung công thức mới, giúp quá trình chế tạo Chiến Cuồng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Dẫu vậy, thời gian có hạn, sau ngày 12/04, dòng chọn này sẽ đóng lại, quý nhân sĩ hãy tận dụng thời gian để chế tạo cho mình thần binh lợi khí mạnh mẽ nhé.

Thời gian & lưu ý quan trọng

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 20/03/2014.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 12/04/2014.
 • Lưu ý:
  • Tỷ lệ thành công: 100%.
  • Trang bị nhận được sẽ theo hệ phái và kiểu hình của nhân vật đó.
  • Các hiệu quả của Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi.
  • Sau thời gian trên, dòng chọn "Đổi trang bị Chiến Cuồng +10" (lựa chọn 3 trong bảng công thức bên dưới) tại Thương Nhân Bảo Rương sẽ đóng lại.

NPC liên quan

NPC liên quanTham gia

Võ Lâm II

Thương Nhân Bảo Rương

 • Vị trí: Tuyền Châu - 176/185.
 • Chức năng: Đổi trang bị Chiến Cuồng.

Công thức đổi trang bị Chiến Cuồng

Vật phẩm Công thức
Nón Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Nón Diệu Dương +13.

Lựa chọn 3: Đổi Nón Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 19 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 19 Huân Chương Anh Hùng.
 • 6 Chiến Thần Hoàn.
 • Nón Diệu Dương +13 trở lên.
Áo Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Áo Diệu Dương +13.

Lựa chọn 3: Đổi Áo Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 19 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 19 Huân Chương Anh Hùng.
 • 6 Chiến Thần Hoàn.
 • Áo Diệu Dương +13 trở lên.
Quần Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Quần Diệu Dương +13.

Lựa chọn 3: Đổi Quần Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 19 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 19 Huân Chương Anh Hùng.
 • 6 Chiến Thần Hoàn.
 • Quần Diệu Dương +13 trở lên.
Vũ Khí Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 21 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 11 Thiên Cang Lệnh.
 • 11 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Vũ Khí Diệu Dương +13.

Lựa chọn 3: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 44 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 44 Huân Chương Anh Hùng.
 • 11 Chiến Thần Hoàn.
 • Vũ khí Diệu Dương +13 trở lên.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ sẽ nhanh chóng sở hữu trang bị Chiến Cuồng, phát dương quang đại, vang danh tứ hải.