Những cập nhật ngày thứ Sáu - 23/09

23-09-2011

Sau bảo trì sáng nay - thứ Sáu - ngày 23/09/2011, thế giới VLTK II đã có những cập nhật hữu ích cho đường hành hiệp của đồng đạo võ lâm, Bổn Trang xin điểm lại để đồng đạo tiện theo dõi:

VÕ Lâm Truyền Kỳ II

VLTK II luôn có những ngày vui

Thân chúc quý nhân sĩ có những niềm vui với VLTK II.