Những cập nhật quan trọng tuần qua

03-03-2012

Theo định kỳ hàng tuần, thế giới VLTK II tiếp tục đón chào những sự cập nhật mới. Việc điểm lại những tin nóng trong thời gian qua đã trở thành thông lệ giúp đồng đạo dễ dàng theo dõi các thay đổi liên tục trên bước đường bôn tẩu.