Nộp Quân Dụng - Nhận vật phẩm cần thiết

27-05-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Tình hình chiến sự giữa Tống - Liêu vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Với mục đích bành trướng thế lực của mình, tướng lĩnh hai phe không ngừng chiêu mộ nhân tài cũng như bắt đầu kêu gọi đóng góp các loại Quân Dụng để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho binh sĩ doanh trại.

Theo thông tin cấp báo từ doanh trại, khi đồng đạo tham gia nộp Quân Dụng sẽ được nhận thưởng hàng triệu điểm kinh nghiệm cùng Vàng, Xu vật phẩm, Tàng Rương ..., cụ thể:

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian: Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 28/05/2013.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

NPC liên quan

NPC liên quanNội dung

Võ Lâm II

Thương Nhân Thần Bí
Biện Kinh (161/165)

Bổ sung dòng chọn:

 • Nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Khoáng Thạch Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
 • Nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Gỗ Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
 • Nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Lúa Mạch Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
 • Nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Thuộc Da Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
 • Nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Tơ Tàm Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
 • Nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Dược Thảo Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
 • Nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Linh Huyết Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).

Phần thưởng khi nộp tối đa 30 lần/ngày (tổng cộng tất cả các dòng chọn):

 • 20.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 200 Vàng.
 • 20 Xu vật phẩm.
 • 02 Tàng Rương.

Lưu ý: Chỉ được nhận và nộp tối đa 30 lần/ngày (tổng cộng tất cả các dòng chọn).

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa. Tin rằng với cập nhật kể trên sẽ giúp quý đồng đạo sớm đưa nhân vật của mình đạt đến cấp độ cao nhất.