Phần thưởng mới khi nộp Bát Nhã Chứng Thư

05-01-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Như thông báo Bổn Trang đã đưa về việc cập nhật phần thưởng mới của Bát Nhã Chứng Thư thì từ sau bảo trì ngày 07/01/2012, phần thưởng khi nộp Bát Nhã Chứng Thư sẽ như sau:

Phần thưởng khi nộp thành công 01 Bát Nhã Chứng Thư

Phần thưởng khi nộp thành công 01 Bát Nhã Chứng Thư
Ngẫu nhiên nhận số điểm tích lũy như bên cạnh 1 điểm
2 điểm
3 điểm
4 điểm
Ngẫu nhiên nhận số điểm kinh nghiệm như bên cạnh 600.000
700.000
800.000

Phần thưởng khi nộp thành công 16 Bát Nhã Chứng Thư

Phần thưởng khi nộp thành công 16 Bát Nhã Chứng Thư
Ghi chú Phần thưởng (có thể giao dịch được) Hạn sử dụng
Ngẫu nhiên nhận số một trong các phần thưởng như bên cạnh 4 Cam--
30 Vàng--
1 Hạt Giống7 ngày
1 Cây Bát Nhã nhỏ7 ngày
1 Cây Bát Nhã lớn7 ngày
1 Cây Tứ Linh7 ngày
1.000.000 kinh nghiệm --

Phần thưởng điểm tích lũy Bát Nhã Chứng Thư

Tích LũyPhần thưởng (có thể giao dịch được) Hạn sử dụng
2502 Mật tịch môn phái 45 (tương ứng hệ phái)--
5001 Mật tịch môn phái 70 (tương ứng hệ phái)--
750100 Bưởi--
1.0002 Mật tịch môn phái 70 (tương ứng hệ phái)--
1.2504 Nhân Sâm Vạn Năm--
1.5001 Hòa Thị Bích7 ngày
1.750200 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ--
2.0001 Thiên Cang Lệnh--
2.250100 Bưởi--
2.5001 Hòa Thị Bích7 ngày
2.7501 Thiên Thạch Linh Thạch7 ngày
3.0004 Nhân Sâm Vạn Năm--
3.2501 Mật tịch môn phái 70 cao cấp (tương ứng hệ phái)--
3.500200 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ--
3.750100 Bưởi--
4.0001 Thiên Cang Lệnh--
4.2501 Bao Tụ Nghĩa Lệnh (nhỏ)7 ngày
4.5005 Bàn Long Bích7 ngày
4.7504 Nhân Sâm Vạn Năm--
5.000200 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ--
5.2501 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch7 ngày
5.5001 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch7 ngày
5.750100 Bưởi--
6.0001 Thiên Cang Lệnh--
6.2504 Nhân Sâm Vạn Năm--
6.5001 Mật tịch môn phái 70 cao cấp (tương ứng hệ phái)--
6.750100 Bưởi--
7.0001 Hòa Thị Bích7 ngày
7.250200 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ--
7.5001 Thiên Cang Lệnh--

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ gần xa, thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các phần thưởng mới của hoạt động nộp Bát Nhã Chứng Thư.