Phục hồi mật khẩu qua SMS

18-11-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Tiếp theo chức năng Đăng ký số điện thoại bảo vệ tài khoản, trong tháng 11 này Zing ID sẽ ra mắt những dịch vụ tiện ích mới như sau:

  • Phục hồi mật khẩu qua SMS: Dịch vụ mới cho phép phục hồi mật bằng cách sử dụng tin nhắn SMS với Số điện thoại bảo vệ đã đăng ký.
  • Đổi địa chỉ Email, số Chứng Minh Nhân Dân trực tuyến: Đồng đạo sẽ hoàn toàn chủ động trong việc thay đổi thông tin Email và số CMND đã đăng ký. Chức năng này được thực hiện ngay trên trang id.zing.vn.

Võ Lâm truyền Kỳ II

Ngay từ bây giờ, đồng đạo hãy truy cập trang id.zing.vn, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin các tài khoản của mình và chuẩn bị trải nghiệm những chức năng mới.

Đồng đạo có thể vào đây để tìm hiểu chi tiết hơn.