Sắp xuất hiện 3 bộ trang bị mới nhất VLTK II

30-12-2013

Tin vui, tin vui đến với toàn cõi Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Hân hoan chào đón năm mới 2014 với sự xuất hiện đặc biệt của 3 bộ trang bị mới: Lôi Hổ Dũng Sĩ, Lôi Hổ Tướng Quân, Lôi Hổ Nguyên Soái kèm với những thuộc tính thay đổi mạnh mẽ nhất hiện nay.

Thời gian và cách thức sở hữu bộ trang bị này sẽ được thông báo trong bản tin tiếp theo, quý nhân sĩ đón theo dõi để có thể trở thành những cao thủ đầu tiên sử dụng tất cả những thuộc tính vượt trội bên dưới:

Lôi Hổ Dũng Sĩ
KhôiTốc độ xuất chiêu tăng 20% Sinh lực 12%Né tránh 70Kháng tất cả 15
BàoNội, ngoại công tăng 10%Sinh lực 12%Chống giảm ngọai phòng xác suất  35% Kháng tất cả tăng 15
TrangGiảm thọ thương 15%Sinh lực 12%Chống giảm nội phòng xác suất  35% Kháng tất cả tăng 15
KỳNội, ngoại công tăng 12%Sinh lực 12%Chống giảm ngọai phòng xác suất  15% Phòng ngự nội ngoại công tăng 60
PhùTăng sát thương 150Sinh lực 12%Chống giảm nội phòng xác suất  15% Phòng ngự nội ngoại công tăng 60
Thuộc tính ẩn
Tăng sinh lực 3.000
Tốc độ xuất chiêu tăng 5%
Tránh mọi trạng thái phụ 10%
Kháng tất cả 35

 

Lôi Hổ Tướng Quân
KhôiNội, ngoại phòng tăng 120Sinh lực tăng 3.500 Né tránh 100Tốc độ xuất chiêu tăng 30%
BàoNội, ngoại phòng tăng 120Sinh lực tăng 3.500Chống giảm ngọai phòng xác suất  45%Nội ngoại công  36%,Sát thương 300
TrangNội, ngoại phòng tăng 120Sinh lực tăng 3.500Chống giảm nội phòng xác suất  45%Giảm thọ thương 15%
BàiNội, ngoại phòng tăng 120Sinh lực tăng 3.500 Né tránh 100Xác suất xuất chiêu 5%
KỳNội, ngoại phòng tăng 120Sinh lực tăng 3.500Chống giảm ngọai phòng xác suất  25%Tránh loạn, ngủ, ngã 35%
PhùNội, ngoại phòng tăng 120Sinh lực tăng 3.500Chống giảm nội phòng xác suất  25%Tránh định thân, choáng, đẩy lùi 35%
Thuộc tính ẩn
Tăng sinh lực 5.000
Tốc độ xuất chiêu tăng 5%
Giảm thời gian thọ thương 60%
Kháng tất cả 80

 

Lôi Hổ Nguyên Soái
KhôiNội, ngoại phòng tăng 150Sinh lực tăng 4.500Né tránh 120
  • Sinh lực tối đa đồng đội tăng 20%
  • Tốc độ xuất chiêu  25%
BàoNội, ngoại phòng tăng 150Sinh lực tăng 4.500Chống giảm ngọai phòng xác suất  50%Mỗi nửa giây hỗ trợ sinh lực đồng đội hồi phục 1%
TrangNội, ngoại phòng tăng 150Sinh lực tăng 4.500Chống giảm nội phòng xác suất  50%Nội lực tối đa đồng đội tăng 20%
PhùNội, ngoại phòng tăng 150Sinh lực tăng 4.500Né tránh 120
  • Nội ngoại công đồng đội tăng 15%
  • Nội ngoại công  15%
HổNội, ngoại phòng tăng 150Sinh lực tăng 4.500Chống giảm kháng tất cả xác suất 30%Tỉ lệ xuất chiêu đồng đội tăng 5%
LệnhNội, ngoại phòng tăng 150Sinh lực tăng 4.500Chống giảm ngọai phòng xác suất  30%Đồng đội 50% tránh loạn, ngủ, ngã
KỳNội, ngoại phòng tăng 150Sinh lực tăng 4.500Chống giảm nội phòng xác suất  30%Đồng đội 50% tránh định thân, choáng, đẩy lùi
Thuộc tính ẩn
Tăng sinh lực 8.000
Giảm thời gian thọ thương 75%
Giảm thọ thương 25%
Kháng tất cả 100
Tất cả những thông tin mới nhất sẽ được đăng tải tại Trang chủ, quý nhân sĩ chú ý cập nhật để thuận đường bôn tẩu. Thân chúc quý nhân sĩ mỗi ngày thêm niềm vui mới tại Võ Lâm Truyền Kỳ II.