Sẽ đền bù chuyển server không thành công

10-02-2012

Quý nhân sĩ thân mến!

Việc phát sinh kỹ thuật trong game VLTK II đã làm quá trình chuyển server của đồng đạo võ lâm trong tuần này không thành công, Bổn Trang rất lấy làm tiếc vì sự cố nói trên và mong đồng đạo võ lâm hết sức thông cảm.

Bổn Trang sẽ tiến hành đền bù cho các tài khoản chuyển server không thành công của tuần này với mức đền bù thêm 100 Xu/ tài khoản (tức là mỗi tài khoản chuyển server không thành công sẽ nhận được 400 Xu). Thời gian dự kiến đền bù trong thứ Hai - 13/02/2012.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để đồng đạo gần xa được biết.