Sôi động các sự kiện tuần cuối tháng Sáu

01-07-2012

Tháng Sáu trôi qua với những sự kiện nổi bật đã đem lại một diện mạo mới cho VLTK II. Để đồng đạo nắm rõ hơn sự đổi thay mạnh mẽ ấy, Bổn Trang thân mời đồng đạo điểm lại những mốc sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần cuối cùng của tháng Sáu.