Tạm đóng Bạch Kim Lệnh và Sinh Tử Vô Ngã

21-08-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Với mong muốn xây dựng một thế giới võ hiệp ngày càng hoàn thiện, trong thời gian tới, chương trình Bạch Kim Lệnh và tính năng Sinh Tử Vô Ngã sẽ tạm đóng để nâng cấp. Sau đây là thông tin cụ thể:

  • Thời gian tạm dừng nạp và mua Bạch Kim Lệnh: 24h00 ngày 31/08/2013.
  • Thời gian tạm dừng kích hoạt Sinh Tử Vô Ngã: Sau bảo trì ngày 01/09/2013.
  • Chú ý: Những đồng đạo đã kích hoạt từ trước vẫn nhận thưởng trong game bình thường.

Võ Lâm II

Chương trình Bạch Kim Lệnh và tính năng Sinh Tử Vô Ngã sẽ tạm đóng

Những thông tin mới nhất về ngày mở lại Bạch Kim Lệnh và Sinh Tử Vô Ngã sẽ được Bổn Trang cập nhật trong những bản tin sau. Trong thời gian đó, quý đồng đạo có thể tham gia sự kiện Tầm Sư Học Đạo đang diễn ra hết sức sôi nổi tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,