Tạm đóng chức năng Khiêu Chiến Công Thành

30-11-2012

Trong thời gian vừa qua, thế giới VLTK II đã có những sự thay đổi lớn về diện mạo khi các tính năng và sự kiện mới đồng loạt ra mắt. Nhằm mục đích điều chỉnh, cập nhật cũng như hoàn thiện tính năng để phù hợp hơn với tình hình võ lâm hiện tại, Bổn Trang quyết định tạm đóng chức năng Khiêu Chiến Công Thành kể từ hôm nay - ngày 30/11/2012. Thời gian mở lại chức năng này sẽ được Bổn Trang thông báo sau trên trang chủ VLTK II.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi các bản tin sau.