Tạm đóng dòng chọn luyện Chân khí & Quân Công Vinh Dự

23-06-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm điều chỉnh và hoàn thiện tính năng, dòng chọn luyện Chân khí tại Bắc Đẩu Lão Nhânđổi Quân Công Vinh Dự tại Tiểu Phương/Tiểu Ngọc đã tạm đóng từ 16h00 ngày 23/06/2014. Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ vì sự gián đoạn này. Thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đóng 2 dòn chọn luyện Chân khí tại Bắc Đẩu Lão Nhân


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đóng dòng chọn Quân Công Vinh Dự tại Tiểu Phương/Tiểu Ngọc

Trong thời gian này, nhân sĩ có thể tham gia các tính năng hấp dẫn khác của Võ Lâm Truyền Kỳ II như: Thẻ Song Tử (20 - 30/06/2014), hoạt động Thần Thông Quảng Đại (20 - 26/06/2014) để có cơ hội nhận được 300 Xu miễn phí, Lôi Hổ Tinh Phách,...

Nay kính báo,