Tạm đóng dòng chọn tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện

26-12-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho hành trình bôn tẩu của đồng đạo võ lâm trong dịp lễ tết, cũng như phát triển tính năng cho phù hợp với tình hình Võ Lâm Truyền Kỳ II hiện tại, Bổn Trang xin thông báo về việc tạm đóng dòng chọn "Sự kiện Giáng Sinh và Năm Mới" tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện để bảo trì, thời gian cụ thể như sau:

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 26/12/2012.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.
  • Lưu ý: Những vật phẩm sự kiện và các hoạt động khác của sự kiện vẫn diễn ra bình thường.

Võ Lâm II

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm thông tin. Các thông tin về việc mở lại dòng chọn trên sẽ được Bổn Trang sớm gửi đến quý đồng đạo trong bản tin tiếp theo. Thân mời quý đồng đạo đón theo dõi.