Tạm đóng dòng chọn tại NPC Dạ Thảo

29-05-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Sau bảo trì ngày 01/06/2012 sắp tới, nhằm mục đích tiến hành nâng cấp và cải tiến, Bổn Trang quyết định tạm đóng các dòng chọn ở NPC Dạ Thảo, cụ thể như sau:

Hình ảnh Nội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dạ Thảo

Tạm đóng một số dòng chọn sau:

  • Ta muốn mua 01 Thiên Thạch Linh Thạch (cần 03 Hòa Thị Bích + 05 Đồng Tiền Vàng + 99 Vàng).
  • Ta muốn mua 01 Bản vẽ đúc tạo Thần Binh (cần 12 loại vũ khí chưa giám định của 12 hệ phái khác nhau + 01 Đồng Tiền Vàng + 01 Sư Môn Tình Nguyện Thư + 99 Vàng).
  • Ta muốn mua 01 Yếu quyết (cần 01 Đồng Tiền Vàng + 01 Mật Hàm Sư Môn + 100 Vàng).

Đồng đạo vui lòng cập nhật thông tin kịp thời để đường hành tẩu được thuận lợi. Thân chúc đồng đạo có những giờ phút thư giãn thú vị cùng VLTK II.