Tạm đóng dòng chọn tại NPC Thu Dung & Tưởng Duy

26-12-2013

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm mục đích hoàn thiện và nâng cấp tính năng, các dòng chọn của NPC Thu Dung và NPC Tưởng Duy tại Dương Châu sẽ được tạm đóng từ sau bảo trì ngày 27/12/2013. Thời gian mở lại tính năng sẽ được thông báo

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ IIThu DungVõ Lâm Truyền Kỳ IITưởng Duy
  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 27/12/2013.
  • Nội dung: Đóng các dòng chọn tại 2 NPC.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ có những phút giây bôn tẩu đầy thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.