Tạm đóng hai máy chủ thử nghiệm

07-03-2012

Theo thông báo trước đó, hai máy chủ thử nghiệm Cô Đảo và Đào Hoa Đảo sẽ được mở lại vào 10h00 sáng nay. Tuy nhiên, liên quan đến việc cập nhật và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tạm thời đóng hai máy chủ này.

Võ Lâm II

Thời gian mở lại Cô Đảo và Đào Hoa Đảo sẽ được Bổn Trang cập nhật trên trang chủ VLTK II. Nay xin thông báo để đồng đạo gần xa nắm rõ thông tin.