Tạm đóng hoạt động đổi nguyên liệu nhận kinh nghiệm

25-02-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Kể từ sau bảo trì ngày 26/02/2014, hoạt động đổi nguyên liệu nhận kinh nghiệm tại Thương Nhân Bảo Rương sẽ được tạm đóng để cập nhật nội dung và phần thưởng mới. Thời gian mở lại hoạt động sẽ được thông báo tại trang chủ trong thời gian tới.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
26/02: Tạm đóng hoạt động đổi nguyên liệu nhận kinh nghiệm

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ nhiều niềm vui và may mắn trên đường hành tẩu. Hiện tại, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II đang rầm rộ chuẩn bị cho hoạt động Tái Xuất Giang Hồ, trang bị Lôi Hổ, trang bị Kim Xà và Bang Hội Đại Loạn Đấu, nhân sĩ có thể cập nhật tại đây để biết thêm chi tiết.