Tạm đóng Lương Sơn Bạc & vượt ải Bạn Đồng Hành

04-09-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Với mục đích bảo trì tính năng để chất lượng phục vụ được tốt hơn, Bổn Trang sẽ tạm đóng tính năng Lương Sơn Bạc và vượt ải Bạn Đồng Hành kể từ sau bảo trì ngày 05/09/2013. Thời gian mở lại 02 tính năng trên sẽ được thông báo trong những bản tin sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tạm đóng tính năng Lương Sơn Bạc và vượt ải Bạn Đồng Hành từ 05/09/2013

Trong thời gian tạm đóng 02 tính năng trên, quý nhân sĩ có thể tham gia trải nghiệm Phục Sinh Bạn Đồng Hành, nhanh chóng nâng cấp thực lực bản thân. Thân chúc quý nhân sĩ sẽ có nhiều niềm vui và may mắn trên đường phiêu lưu cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.