Tạm đóng một số dòng chọn tại Võ Lâm Sứ Giả

05-11-2012

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nộp Bát Nhã Chứng Thư là một trong những tính năng quen thuộc với nhân sĩ võ lâm. Nhằm mục đích cải tiến và hoàn thiện hơn nữa danh sách phần thưởng cho tính năng này, Bổn Trang quyết định tạm đóng một số dòng chọn tại NPC Võ Lâm Sứ Giả kể từ sau bảo trì ngày 30/11/2012. Cụ thể như sau:

NPCNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Sứ Giả
(Tại các thành thị)

Tạm đóng một số dòng chọn sau:

  • Tại hạ muốn trồng cây giúp người khác.
  • Tại hạ đến nhận phần thưởng giúp trồng cây.
  • Hôm nay đã nộp đủ 16 Bát Nhã Chứng Thư.
  • Nhận phần thưởng theo các nấc điểm tích lũy trồng cây.
  • Kiểm tra số điểm tích lũy nhận trồng cây giúp người khác thành công.

Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin kịp thời để đường hành tẩu được thuận lợi. Thân chúc nhân sĩ có những giây phút thư giãn thật thú vị cùng VLTK II.

Nay kính báo,