Tạm đóng một số tính năng game

24-11-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Nhằm mục đích nâng cấp hệ thống và cập nhật các hoạt động cũng như tính năng trong game VLTK II, từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 25/11/2011, Bổn Trang sẽ tạm thời đóng một số tính năng như sau:

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngoài ra, Bổn Trang cũng sẽ tạm đóng thêm một số hoạt động sau:

  • Pháo Hoa
  • Phần thưởng 400.000 kinh nghiệm khi trồng Hạt Giống hoặc Bát Nhã nhỏ
  • Hoạt động nhận thưởng với Võ Lâm Bảo Hạp

Việc mở lại các tính năng này sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II trong thời gian sớm nhất, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.