Tạm đóng NPC Thầy Bói để bảo trì đột xuất

22-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Vào sáng nay - ngày 22/04/2013, Bổn Trang đã tiến hành tạm đóng NPC Thầy Bói tại các đại thành thị để bảo trì đột xuất nhằm nâng cấp các tính năng. Theo đó, quý đồng đạo sẽ không thể nhấn vào các dòng chọn tại NPC này.

Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp, NPC Thầy Bói sẽ tiếp tục trở lại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II vào sau bảo trì ngày mai - 23/04/2013 để hỗ trợ quý đồng đạo trên đường hành tẩu. Đồng thời, các tính năng ảnh hưởng từ Thầy Bói sẽ được tăng thêm 50% điểm may mắn cho mỗi nhân vật (tổng cộng là 150 điểm may mắn, và việc áp dụng mức hỗ trợ này chỉ diễn ra từ sau bảo trì ngày 23/04/2013 đến 23h59 cùng ngày).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC Thầy Bói

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể quý đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật, rất mong nhận được sự thông cảm của đồng đạo về sự bất tiện kể trên. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu giang hồ gặp nhiều may mắn.